Są takie wydarzenie, które – przeżyte wspólnie-muszą zakończyć się przyjaźnią…”
                                                                   Joanne Kathleen Rowling

  

 

Druhny i Druhowie,

          Rok 2010 to w ruchu harcerskim jubileusz stulecia zorganizowania na ziemiach polskich pierwszych drużyn skautowych – jubileusz powstania harcerstwa. Zarówno harcerstwo, jak i światowy skauting to nie tylko historia, ale nadal żywe, aktywne ruchy społeczne, obecne i liczące się we współczesnym świecie. Harcerstwo wychowywało, wychowuje i wciąż będzie wychowywać miliony uczciwych i świadomych obywateli.

           Z okazji Dnia Myśli Braterskiej w Roku 100-lecia – roku ogłoszonym w ZHP Rokiem Służby, Zuchom, Harcerzom, Harcerzom Starszym, Wędrownikom, Seniorom, Instruktorom oraz wszystkim Przyjaciołom Katowickiego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego składam serdeczne życzenia braterstwa na co dzień, satysfakcji z pełnionej służby, sukcesów w pracy nad sobą oraz wytrwałości w dążeniu do doskonałości. Życzę zakończonych prawdziwą przyjaźnią wielu niezapomnianych wydarzeń na harcerskim szlaku wędrówki , służby i przygody.

C Z U W A J !

Komendantka
Katowickiego Hufca ZHP
hm. Anna Peterko

Logowanie

NASI PARTNERZY

POROZUMIENIA